av Dan Hanssen, Oslo

av Dan Hanssen, Oslo

Sp vurderte å nekte deg svenskehandel og legge ned taxfree

27 Feb, 2017

av Dan Hanssen, Oslo

Dette kunne ha blitt din nye hverdag hvis Senterpartiets og førsteutkastet til deres program fikk gjennomslag under Senterpartiets landsmøte om noen måneder.

6. januar 2017 kom programkomiteens endelige forslag til landsmøtet, som etter debatten sløyfet forslagene.

I Senterpartiets førsteutkast til partiprogram av 28.08.2016 lød det slik:


Senterpartiet går inn for å fjerne adgangen til å innføre alkohol- og tobakkvarer toll- og avgiftsfritt til Norge, og fjerne kvotene for innførsel av alkohol og tobakk fra utlandet.


Programforslaget som også ble omtalt i andre nettaviser forsvant sporløst fra Senterpartiets nettside (se Side3s link på deres sak lenger nede i artikkelen), men kan leses i sin helhet her
.

I tillegg til å fjerne adgangen til å innføre alkohol og tobakk fra utlandet ble det også foreslått å legge ned taxfree-ordningen i Norge. Alternativet som ble vedtatt var at Vinmonopolet skal ta over salget. Det er knyttet stor usikkerhet til om dette er gjennomførbart uten at dette går utover Avinors inntekter.


Dette kan føre til nedlagte flyplasser i distrikts-Norge ettersom at de mindre flyplassene i Norge i dag blir finansiert av nettopp taxfree-salgets overskudd.


- Det er et veldig paradoks at staten skal premiere de som reiser med fly med avgiftsfri alkohol og tobakk, ting som vi ellers ønsker mye mindre av fordi det har store helsemessige konsekvenser, sa nestleder Ola Borten Moe (Sp) til TV 2.


I følge informasjon fra nettavisen Side3.no står Taxfree-ordningen for rundt 25 prosent av Avinors totale inntekter (ca 2,5 milliarder i året), og uten ordningen ville organisasjonen som driver alle landets flyplasser gå med milliardunderskudd.


I dag er det slik at Avinor bruker overskuddet på flyplassene i de store byene, til å subsidiere driften av flyplasser i distriktene. Et frafall av taxfree-inntektene ville i så fall enten føre til nedleggelse av flyplasser i distriktene - eller kraftig økte passasjeravgifter.


Drift av den private flyplassen Torp vil trolig også være umulig.


Side3 får fra samferdselsdepartementet opplyst at en avvikling av ordningen trolig vil medføre omtrent en dobling av flypassasjeravgiften om Senterpartiet hadde fått det slik som de ville.


En avvikling av avgiftsfrie kvoter ville også ført til at det vil være umulig å kjøpe alkohol og i Sverige på "harryhandel" - og tollvesenet må trolig øke sin kontrollinnsats betydelig og ansette flere tusen nye betjenter.


I forslaget til nytt stortingsvalgprogram vurderte også Senterpartiet om de skal kutte i rentefradraget på boliglån.


Hva synes du om disse Senterparti-forslagene? Bli debattforum av DINAVIS.no sitt debattforum og si din mening.


Andre medier som har omtalt denne saken:


TV2: Senterpartiet vil fjerne taxfree-posen
Side3: Sp-forslag kan gi milliardsmell og nedlagte flyplasser