av Dan Hanssen

Flertallet av «oktoberbarna» får bli

20 Dec, 2018
I dag ble det kjent at UDI har ferdigbehandlet alle sakene om de såkalte «oktoberbarna». 78 % av personene har fått saken i sin favør, og får dermed opphold i Norge.

103 av 137 personer oppfylte Stortingets krav til å få sin sak behandlet på nytt, og har fått innvilget opphold på sterke menneskelige hensyn,

Blant de 103 personene har kun 2 lagt frem identitetsdokumenter som kan stadfestes deres navn og alder.

Begrepet oktoberbarn refererer i norsk asyldebatt til enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan hvorav mange med fødselsmåned (vilkårlig) satt til oktober på grunn av ukjent fødselsdato.

Stridens kjerne har derfor vært å fastslå hvorfor så mange kommer til Norge til Norge uten identitetspapirer.

Under flyktningestrømmen Europa opplevde i 2015 kom over 3.500 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan til Norge.