av Dan Hanssen

Pakistan vil forby trakassering av transpersoner på arbeidsplassen

21 Dec, 2018
Som et av få muslimske land er Pakistan svært progressive hva angår transpersoners rettigheter i samfunnet. Nå ønsker landet å forby trakassering av transkvinner.

Dette melder den pakistanske avisen The Express Tribune.

I 2010 kom en lov på plass som forbød trakassering av kvinner. Nå, snart ni år senere har politikere i landet foreslått at det blir spesifisert at denne loven også skal gjelde transkvinner.

Tidligere i år fikk landet sin første nyhetsanker som var transperson, og svært mye har skjedd på kort tid. Imidlertid har transpersoner en helt annen anerkjennelse i land som Pakistan og India enn i andre muslimske land, spesielt arabiske land hvor transpersoner lever under svært vanskelige forhold.

I motsetning til Norge og de fleste andre vestlige land, anerkjenner både Pakistan og India det tredje kjønn, altså ikke-binære og intersex-personer.

Anerkjennelse av personer som ikke føler seg som hverken mann eller kvinne vil i årene fremover få langt bedre levevilkår enn i dag, forhåpentligvis også i Norge med tid og stunder.