av Dan Hanssen

Massiv befolkningsvekst skaper tannlegekø i Oslo

30 Dec, 2018
Over 15.000 barn og unge står nå i tannlegekø i landets hovedstad. Om man også regner med andre grupper som har krav på gratis behandling er tallet enda høyere.

Dette melder Aftenposten.

Økning i befolkningen er en av årsakene til at 14.900 Oslo-barn må vente opptil 6 måneder ekstra for å få tannbehandlingen de har krav på ved den kommunale helsetjenesten.

Fylkestannlege Lene Helweng-Larsen sier til Aftenposten at befolkningsveksten i hovedstaden har ført til 3000 til 4000 nye brukere i året. Et så stort antall nye brukere har kommunen ikke hatt mulighet til å bemanne tilsvarende.

For å få ned køene har kommunen satt inn ekstra ressurser for å behandle sine brukere på kveldstid og i helgene.

Disse får gratis behandling

I tillegg til de mange barn og unge som står i tannlegekø kommer også andre grupper som også har rett til gratis behandling, blant annet flyktninger og asylsøkere, rusmiddelbrukere, hiv-positive og innsatte i fengsel.