av Dan Hanssen

Brannvesenet har kortere responstid enn politiet

30 Dec, 2018
Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) slår fast at brannvesenet oftere er på plass i de tilfeller hvor alle nødetater varsles.

Dette melder Politforum.

– Mye kan skyldes at dette skjer på den tiden av døgnet når politiet ikke har aktiv tjeneste. Stort sett hele distriktet driftes jo på beredskapsvakt på kveld og natt på hverdagene. Vi har veldig mye beredskapsvakt. Det betyr at man bruker litt tid før man er klar til å rykke ut.

Dette sier lokallagsleder Bjørn Tharaldsen i Politiets Fellesforbund (PF) i Finnmark politidistrikt til nettstedet Politiforum.

Statistikken over 110-oppdrag med trippelvarsling – altså nødanrop til brannvesenet som varsles videre til brann og helse – viser at brannvesenet i Finnmark var først på skadestedet i 52,7 prosent av disse hendelsene i 2016. For de første ti månedene i 2018, har prosentandelen hoppet opp til 60,2 prosent, skriver Politiforum.