av Dan Hanssen

Fra i dag blir pepperspray lovlig i Danmark

01 Jan, 2019
Mens norske kvinner og andre som frykter for egen sikkerhet kriminaliseres i Norge ved besittelse av pepperspray, har Danmark gått en annen vei og bestemt seg for å gjøre dette lovlig. Flere danske kvinner jubler over den gledelige nyheten.

Pepperspray omfattes av Våpenloven §§ 1 bokstav b og 3 bokstavene e-f. Dette betyr at det er ulovlig for privatpersoner å eie peppersprayvåpen eller beholdere med pepperspray uten tillatelse fra politiet.

Slik har det også vært i Danmark, inntil i dag.

Det var den sittende regjeringen og Dansk Folkeparti som stemte for lovforslaget om å tillatte pepperspray i eget hjem, mens partiene på venstresiden i dansk politikk stemte imot.

Både det danske politiforbundet og andre organisasjoner har gått ut og advart mot å lovliggjøre pepperspray. Dog til ingen nytte.

Det Kriminalpræventive råd har blant annet uttalt at de er bekymret for at volden vil eskalere med den nye loven, ved at pepperspray gjøres mer tilgjengelig.

Ifølge det danske tidsskriftet Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab kan pepperspray gjøre personer blind i opptil en halv time. Sprayen kan treffe individer på en avstand opptil seks og syv meter.

Når en person er truffet av sprayen, vil vedkommende i de fleste tilfeller være ute av stand til å orientere seg, og tvinges derfor logisk nok til å avslutte et eventuelt angrep og gi opp fysisk motstand.

Om dette også vil bli lovlig i Norge vil tiden vise.