av Dan Hanssen

Legger ut sensitiv informasjon om nordmenn - du kan være rammet

07 Jan, 2019
Den amerikanske oversettelsesgiganten TranslationPal oversetter ifølge seg selv titusenvis av dokumenter for sine kunder verden over hvert eneste år. Da DINAVIS ble gjort oppmerksom på hvordan de rekruterer noen av sine oversettere, kom det frem at selskapet
i sine annonser hadde publisert en rekke norske navn, personnummer, adresser og bankutskrifter. Hvor mange som er rammet er ennå ikke kartlagt.

I TranslationPals vilkår står det ingenting om at de outsourcer mange av oversettelsesoppdragene de får inn blir til freelance-tjenester som Upwork.com. Upwork er en tjeneste hvor man kan finne freelancere fra hele verden som er både profesjonelle og mindre profesjonelle.

På bildet: Brian Kaldenberg, daglig leder i TranslationPal.

Mens TranslationPal tar over 500 kroner for å oversette en A4-side for kundene sine, må personene de leier inn til å utføre oversettelsene nøye seg med langt mindre.

Mange av oppdragene de legger ut på Upwork prises fra 68 kroner per side. Dermed er profitten til selskapet enorm, mens de som jobber for selskapet via Upwork blir kraftig underbetalt.

Legger ut tekstene og filene som deres kunde ønsker oversatt offentlig

I annonsene de i full offentlighet legger ut på Upwork legges også ved tekstfiler og dokumenter over hva som de ønsker oversatt. Disse er tilgjengelig for alle på internett.

Deretter kan en eller flere legge inn et bud på hvor mye de ønsker å ta seg betalt for å gjøre jobben, og til slutt ansettes en oversetter.

I denne saken har DINAVIS kun konsentreret oss om norske oversettelser som TranslationPals daglige leder, Brian Kaldenberg, har lagt ut. Vi fant også annonser på andre språk som TranslationPal hadde lagt ut på Upwork.

Vi har funnet en rekke norske tekster som selskapet ønsker oversatt. Det handler blant annet om utskrifter fra Skatteetaten, detaljerte bankkontoutskrifter, andre bankdokumenter, lønnsslipper og annen høyst privat informasjon. I samtlige av dokumentene vi har funnet, har personnummer fremkommet, men også ting som navn, adresser, navn på ektefeller og navn på arbeidsgiver ligget offentlig.

DINAVIS har kontaktet en av personene hvis navn kommer frem i dokumentet. Hun stiller seg uforstående til saken, og har ingen anelse om hvordan den amerikanske oversettelsesgiganten kom over hennes dokument.

Hvorfor i all verden skal jeg ha oversatt en utskrift fra Skatteetaten fra norsk til engelsk? Jeg er en pensjonert kvinne som lever et tilbaketrukket og anonymt liv.

Ifølge kvinnen bruker hun ikke engang internett. Nå ønsker hun å anmelde saken til politiet.

- Dette finner jeg meg overhodet ikke i, sier hun til DINAVIS.

I vår kartlegging av selskapets Upwork-annonser har det også dukket opp flere andre norske navn. Vi har forsøkt å få tak i disse personene en rekke ganger, så langt uten hell.

Ansatter folk helt uten noen erfaring som oversetter

DINAVIS har kontaktet flere av de norske personene som har oversatt for TranslationPal fra norsk til engelsk. En av disse hadde overhodet ingen bakgrunn som oversetter, og fikk karakteren 3 i engelsk på videregående. Likevel fikk han jobb av Brian Kaldenberg i selskapet TranslationPal.

Ifølge ham selv ba ikke daglig leder Kaldenberg ikke om noen som helst informasjon eller om referanser av vedkommende før han begynte jobben.

Kraftig underbetaling

- Jeg søkte på jobben som ble utlyst, fullførte oversettelsen og etter 14 dager fikk jeg utbetalt 15 dollar av Brian Kaldenbergs selskap. Selve jobben tok nesten tre timer. Det utgjør en timelønn på stusselige 42 kroner.

Selskapet på sin side hevder imidlertid at alle deres ansatte må gjennom en svært grundig prosess.

- Mange av våre ansatte er innehavere av mastergrad eller doktorgrad innenfor deres felt, være seg translatør, litteraturvitenskap eller engelsk, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Det ser altså ikke alltid ut til å stemme.

DINAVIS har siden torsdag forrige uke forsøkt å nå Datatilsynets Bjørn Erik Thon. Han har så langt ikke svart på våre henvendelser. Også TranslationPal ved daglig leder Brian Kaldenberg har fått anledning til å kommentere saken, hvorpå svar ikke er kommet oss i hende.