av Dan Hanssen

Gir ulovlig rabatt på alkohol

07 Jan, 2019
I flere år har det vært mulig for kunder med rabattkuponger å kjøpe alkohol med prisavslag på Kolonial.no. Det er strengt forbudt, ifølge norsk lov. Nå kan selskapet vente seg sanksjoner.


En av Kolonials kunder hevder at hun med jevne mellomrom mottar rabattkoder fra selskapet, og bruker disse flittig på blant annet kjøp av alkohol.


Kvinnen (38) fra Oslo har sendt DINAVIS.no to kvitteringer på at hun har kjøpt rabattert alkohol fra Kolonial.no. Den ene kvitteringen fra februar 2016, og den andre fra desember 2018. Det vi kan slå fast er altså at den ulovlige praksisen i beste fall har pågått i nesten tre år.


Selskapet ble etablert sommeren 2013, og det kan ikke utelukkes at selskapet har brutt alkoholloven helt siden lanseringen.


For å forsikre oss om at det fortsatt er mulig å bestille rabattert alkohol, opprettet DINAVIS mandag kveld en ny konto på Kolonial.no og benyttet en rabattkode på 100 kroner som vi fant på internett.


Vi la inn fem 6-pakninger med Ringnes Pilsner 4,7 % til den nette sum av 867 kroner. I handlekurven dukker rabatten på 100 kroner opp, hvorpå det nye totalbeløpet er 770,20 kroner, inklusiv to bæreposer til en verdi av 3,20 kroner.


Helsedirektoratet: Rabatt på alkohol er forbudt


- Vi kan ikke uttale oss om denne enkeltsaken, men på generelt grunnlag kan vise til vår håndbok i alkoholloven, s. 144, der det går fram at det er forbudt for innehavere av salgsbevilling å gi spesielle rabattilbud ved omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven § 8-12). Dette skriver Øyvind Giæver i Helsedirektoratet i en e-post til DINAVIS.no.


Videre skriver Giæver at bestemmelsen tar sikte på å hindre at alkoholholdig drikk blir tilbudt til redusert pris og forbyr derfor innehavere av salgsbevilling å gi spesielle rabattilbud ved omsetning av alkoholholdig drikk. Både kvantumsrabatter og spesielle tilbud på alkoholholdig drikk er forbudt.


- Alkoholholdig drikk er i prinsippet under fri prisfastsettelse. Bestemmelsen er derfor ikke til hinder for at en butikk som opererer med rabattordninger for hele eller en betydelig del av sitt vareutvalg, også selger alkoholholdig drikk med tilsvarende rabatt. Det avgjørende er at prisen på alkoholholdig drikk gjenspeiler salgsstedets generelle pris- og avansesystem, skriver avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet til DINAVIS.no.


Helsedirektoratet kan ikke gi sanksjoner - det er opp til kommunene der alkoholen selges


- Dette er salgsbevillinger, så det er den enkelte kommune som rår over eventuelle sanksjonsmuligheter og eventuell oppfølging dersom det skulle være snakk om brudd, skriver Øyvind Giæver i Helsedirektoratet til DINAVIS.no


Kolonial.no må ha salgsbevilling i hver kommune der de leverer ut alkohol til sine kunder. Ettersom at lovbruddene med all sannsynlighet har skjedd i flere kommuner, kan det i ytterste konsekvens ha betydning for deres salgsbevil