av Dan Hanssen

Slik så tørketrommelen ut etter brannen

16 Jan, 2019
Småbarnsfamilier bruker tørketrommel og vasker klær om natten. – Livsfarlig, sier branneksperter.

I en ny undersøkelse forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarer 47 prosent av familier med barn mellom 0 og 6 år at de vasker klær og bruker tørketrommel om natten.

- Det er en sjanse jeg aldri ville tatt, sier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende og selv småbarnsfar.

Brannvesenets rapportering viser over 70 branner i tørketromler de tre siste årene, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Likevel svarer ni prosent av de spurte at de regelmessig bruker tørketrommel om natten. 38 prosent av og til.

Folk i huset begrenset skaden

- Beboerne var heldigvis hjemme og våkne, sier varabrannsjef og beredskapsleder Arne Monsen i Os brann og redning.

De rykket ut til brann i en tørketrommel i uken som gikk. Tidlig varsling gjorde at skadene på huset ble begrenset.

- Jeg har vært i brannvesenet i 40 år, og har rykket ut til en lang rekke slike branner. Det gjelder å ikke bruke tørketrommel, vaskemaskin eller oppvaskmaskin om nettene eller når du ikke er hjemme, sier Monsen.

Tørketrommel er verstingen

- Støv og varme og slurv med vedlikehold er en farlig kombinasjon. Det gjelder uansett hvilken type tørketrommel du har, sier Øren i Frende. Lo-filteret tømmes.

- Sjekk filteret etter hver runde. Få vekk alt loet og sett filteret på plass igjen, sier varabrannsjefen.

- Lo tar ikke nødvendigvis fyr, men kan begynne å gløde som igjen kan føre til brann, sier Øren.

- Dette er typisk utstyr som trekker mye effekt, og dermed har høyere brannrisiko. De er relativt dyre og blir kanskje byttet ut sjeldnere enn billigere utstyr, sier sjefingeniør for produktsikkerhet i DSB, Bjørn Nyrud.

Ikke fyll maskinen for full

Varmeutviklingen i tørketromler utgjør en risiko i seg selv, I tillegg kan overbelastning utgjøre en risiko.

- Har du for mye klær i maskinen vil motoren jobbe tungt og risikoen for kortslutning øker, sier Øystein Øren i Frende. Fagsjefen råder deg til å tenke på om det du har lagret i nærheten av tørketrommelen er brannfarlig.

- Røykvarsler på vaskerommet må være en selvfølge, og å ha slukkeutstyr i nærheten, mener Øren.

Brannmann i taket

- Røykvarsler er et godt forebyggende tiltak. På sikt bør man kanskje få alminneliggjort vern som slår av strømmen når man har en farlig situasjon også på vaskerom, slik komfyrvakt gjør på kjøkkenet, sier Bjørn Nyrud i DSB.

- Jeg har sluk på vaskerommet og har installert sprinkler i taket. Den slår ut på 69 grader. Jeg pleier å kalle den en brannmann i taket 24/7, forteller varabrannsjefen i Os. Han er bekymret for innføring av tidsdifferensiert strøm.

- Det er feil med tanke på brannsikkerhet, sier han.

- Dessverre går vel utviklingen dit at hvis tidsdifferensierte strømpriser blir innført, så vil slikt utstyr bli brukt mer om natta eller midt på dagen når folk ikke er tilstede. Det kan føre til at branntilløp får utvikle seg i større grad, sier Bjørn Nyrud i DSB.

Nøkkelfunn fra Frende-undersøkelsen

3 av 10 nordmenn har brukt vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten
Dobbelt så mange menn som kvinner gjør dette regelmessig
Unge familier (yngste barn er 0-6 år) er verst: 47 prosent har gjort dette regelmessig (9 prosent) eller av og til (38 prosent)
Vasker klær og bruker tørketrommel om natten

Fordeling på aldersgrupper

18-29, 40 prosent
30-39, 43 prosent
40-49, 34 prosent
50-59, 31 prosent
60+, 20 prosent

Fordeling på regioner

Sørlandet, 42 prosent
Oslo/Akershus, 34 prosent
Trøndelag/Nord-Norge, 31 prosent
Vestlandet, 30 prosent
Resten av Østlandet, 28 prosent