av Dan Hanssen

Kortsvindelen avtar

26 Jan, 2019
Bits melder om en nedgang på over en tredjedel i antall kortsvindler i 2018. Bedre sikkerhetsrutiner og flinkere kortbrukere peker seg ut som hovedårsaken.

– Vi ser at bankenes langsiktige arbeid for økt sikkerhet på kortområdet gir resultater, sier Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits til NTB.

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, og har i en årrekke overvåket antall kortsvindelsaker i Norge. I 2018 ble antall innrapporteringer redusert med 35 prosent sammenlignet med det foregående året.

Statistikken inkluderer svindel og misbruk av kort i både inn- og utland, og tar høyde for alt fra skimming og misbruk av fysiske kort – være seg stjålne eller falske – til misbruk av kortinformasjon på nett, melder Dinero.no.

Høyere sikkerhet og smartere brukere

De siste årene har bankene stadig tatt i bruk tekniske nyvinninger for å forhindre svindel. Samtidig benytter betalingsnettverk som MasterCard og Visa sikkerhetsstandarden 3-D Secure ved nettkjøp gjennom henholdsvis MasterCard SecureCode og Verified by Visa.

Det blir dessuten vanligere å utstede kort uten magnetstripe, noe som har redusert antallet skimmingsaker betraktelig. Bankene har også blitt flinkere til å overvåke transaksjoner og hindre suspekte transaksjoner i å bli gjennomført.

– Det er mange kunder rundt om i Norge som har fått telefon eller sms fra sin bank med spørsmål om det virkelig er de som har brukt kortet, når en uvanlig transaksjon dukker opp på varsellistene. Vi tror de fleste oppfatter det som trygt og godt at banken passer på ens penger på denne måten, sier Gjemdal.

Forbrukerne har dessuten blitt mer bevisste rundt kortsikkerhet, og hindrer egenhendig at PIN-koden til kortene ikke kommer på avveie.

Nettsvindel øker, mens misbruk av fysiske kort har avtatt

Misbruk av stjålet kortinformasjon utenfor Norge har lenge vært den vanligste formen for svindel av norske brukere, men fjorårets 8534 enkeltstående hendelser er faktisk seks og en halv ganger så lav som i 2012. Da det ble rapport inn hele lignende 55 869 saker.

Dette henger sterkt sammen med veksten i netthandel og økningen i såkalt Card-Not-Present-svindel (CNP), som langt på vei har tatt over for de mer fysiske svindelmetodene. CNP innbefatter misbruk av kortinformasjon når selve kortet ikke er tilstede. Phishing og tyveri av kortinformasjon blant slike metoder.

Denne typen svindel nådde toppunktet i 2016 med 137 015 registrerte hendelser. Til sammenligning var nivået på 35 701 saker i 2012 og 68 428 i fjor. Mye tyder derfor på at statistikken er i ferd med å flate ut.