av Dan Hanssen

Ingen avtale mellom NRK og Norsk Filmforbund

26 Jan, 2019
Det har ikke lykkes NRK og Norsk Filmforbund (NFF) å komme til enighet om en avtale. Av hensyn til publikum ønsker NRK selv å forvalte eget innhold. Dette er ikke forenlig med NFFs krav om eksklusivt å forvalte arbeidet til sine medlemmer.

For å komme NFF i møte, har NRK tilbudt en egen tariffavtale for medlemmene, men dette er blitt avvist av NFF. Uenigheten handler ikke om lønn, ferie eller andre goder. Medlemmer av NFF får de samme betingelsene som andre ansatte i NRK.

-NRK mener at holdningen til Filmforbundet er helt på tvers av all etablert praksis i norsk arbeidsliv, og helt på tvers av alle andre tariffavtaler NRK har med sine 3400 ansatte. Vi ønsker å ansette medlemmer av Filmforbundet. Det er dyktige folk. Vi betaler absolutt god og konkurransedyktig lønn som tar høyde for rettigheter. Derfor synes vi at det er naturlig at vi også kan bruke det de har laget slik vi ønsker, sier Ivar Køhn, dramasjef i NRK.

NRK betaler for rettigheter til innholdet vi produserer og publiserer, og ønsker at dette skal være tilgjengelig på alle plattformer i dag og i framtiden. Det er viktig for NRK å sikre at publikum får se det de har betalt for gjennom lisensen.