av Dan Hanssen

2,8 prosent ledighet i Oslo

03 Feb, 2019
Ved utgangen av januar er det registrert 10 560 helt arbeidsledige hos NAV i Oslo. Det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er på 2,6 prosent.

Videre er 3 113 delvis ledige (0,8 prosent) og 2 364 (0,6 prosent) arbeidssøkere er på tiltak i regi av NAV Oslo.

Høyest ledighet blant menn

5 805 personer eller 3 prosent av den mannlige arbeidsstyrken er registrert som helt ledige i januar. Tilsvarende tall for kvinner er 4 755 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken.
Lavest ledighet blant de yngste.

Arbeidsledigheten er lavest i aldersgruppen 19 år og under med 1,7 prosent eller 154 helt ledige. Ledigheten er høyest i aldersgruppene mellom 30-39 år og 40-49 år med henholdsvis 3,4 prosent og 2,9 prosent. Det utgjør henholdsvis 3 714 og 2 335 helt ledige.

Fire yrkesgrupper med mer enn 1 000 arbeidsledige

Blant de 10 560 helt arbeidsledige i januar, er det fire yrkeskategorier som har over 1 000 helt ledige personer. Det er serviceyrker og annet arbeid med 1 272 personer, reiseliv og transport med 1 212 personer, butikk- og salgsarbeid med 1 206 personer og kontorarbeid med 1 105 personer.

Nordstrand og Nordre Aker har lavest ledighet

Bydelene Nordre Aker og Nordstrand har den laveste registrerte arbeidsledigheten i Oslo med 1,8 prosent. Det utgjør henholdsvis 500 og 497 helt arbeidsledige.

Andre bydeler med lav ledighet er Vestre Aker (1,9 prosent), Ullern (2,4 prosent), Frogner (2,6 prosent), Sagene (2,6 prosent) og Grünerløkka (2,7 prosent).

Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 4,4 prosent eller 831 personer. Deretter følger bydelene Gamle Oslo (3,8 prosent), Stovner (3,8 prosent), Alna (3,4 prosent), Bjerke (3,3 prosent) og Grorud (3,1 prosent).