av Dan Hanssen

Krever etnisk norske pleiere

20 Feb, 2019
Helsearbeidere med utenlandsk bakgrunn hevder at pasienter krever å bli behandlet av etnisk norske omsorgsarbeidere. Nå tas det til orde for at det stilles krav også til pasientene.

Dette melder Dagsavisen.

Nulltoleranse mot rasisme

– Vi tenker på pasienter som en sårbar gruppe, en gruppe som ikke skal få noen merbelastning fra behandlerne. Det mener jeg er feil, jeg mener det skal være nulltoleranse mot rasisme, også fra pasienter. Jeg mener at de må ta en og en sak med pasienten – hver eneste gang – men det blir jo ganske konfronterende og konfrontasjon ligger ikke i kulturen i dette landet, svarer den anonyme helsearbeideren Dagsavisen i intervjuet som ble publisert i dag.

Finnes ingen fasit

Da temaet ble tatt opp i fagbladet Sykepleien for noen måneder siden, sia pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen at det i slike saker ikke finnes noen fasit.

– Dersom Olga på 97 er dement og blir livredd når en mørkhudet mann kommer for å utføre stell, må det tas hensyn. Ellers er det jo et overgrep, sa hun den gangen.

Kristensen viser også til andre tilfeller hvor kvinner som tidligere har blitt utsatt for overgrep fra menn har syntes det har vært vanskelig å motta helsehjelp fra mannlige arbeidere.

Eli Sogn Iversen er leder for prosjektet «Menn i helse» sier til Sykepleien at språk kan være en utfordring.

– Dårlig språk er en større utfordring. Den eldre generasjonen på 80 + er ikke like vant til det flerkulturelle som yngre generasjoner. At de føler det utrygt og vanskelig når helsepersonell ikke forstår hva de sier, eller de ikke forstår beskjeder som blir gitt, er problematisk. Misforståelser oppstår lett, og det kan rett og slett utfordre pasientsikkerheten og kvaliteten i tjenestene, sier Iversen til Sykepleien.