av Dan Hanssen

Piratkopierte masker brukt på norsk sykehus

08 Apr, 2020
Ved intensivavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge har det blitt avdekket at helseforetaket benyttet seg piratkopierte masker produsert av en falsk produsent.

Det var NRK som først meldte om denne saken.

Rundt 700 av maskene ble brukt før feilen ble oppdaget. Størsteparten av disse ble anvendt ved den nyetablerte intensivposten for korona-pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Produkter som ikke har vært gjennom nasjonal kvalitetskontroll, skal settes til side inntil de har blitt kvalitetssikret. Det som har skjedd oss er ikke noe vi hadde forutsett, men som vi nå må ta konsekvensen av, sier administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Anita Schumacher til Norsk rikskringkasting.

Det er ennå uklart hvordan rutinesvikten oppstod.